POI=" Telefonas: +37067700031 - Smilteles.lt informacija" PT="21.07102550000002 55.9109859" STREET="Zemaiciu 25" CITY="LT-"