POI=" Telefonas: +37065078717 - Smilteles.lt informacija" PT="21.071478100000036 55.9130742" STREET="Žemaičių g. 5, Palanga" CITY="LT-"