POI=" Telefonas: +37069989815 - Smilteles.lt informacija" PT="21.066898100000003 55.9136371" STREET="Draugystes takas-6" CITY="LT-"