POI=" Telefonas: +37061683248 - Smilteles.lt informacija" PT="21.11753539999995 55.5383408" STREET="Kalno24a - 116" CITY="LT-"