POI=" Telefonas: +37065651061 - Smilteles.lt informacija" PT="21.06236530000001 55.8941047" STREET="Vytauto 65-4, Palanga" CITY="LT-"