POI=" Telefonas: +37060887209 - Smilteles.lt informacija" PT="21.071478100000036 55.9130742" STREET="Žemaičių g. 5" CITY="LT-"