POI=" Telefonas: +37064740059 - Smilteles.lt informacija" PT="21.117950199999996 55.5393829" STREET="Ievos kalno 16-9" CITY="LT-"