POI=" Telefonas: +37067539127 - Smilteles.lt informacija" PT="21.065442099999927 55.9262885" STREET="Žveju" CITY="LT-"