POI=" Telefonas: +37067838550 - Smilteles.lt informacija" PT="21.18183590000001 55.6654075" STREET="Varpu" CITY="LT-"