POI=" Telefonas: +37067026148 - Smilteles.lt informacija" PT="-52.12592304229736 39.27544883475903" STREET="123123" CITY="LT-"