POI=" Telefonas: +37067218775 - Smilteles.lt informacija" PT="23.960382900000013 54.02115" STREET="Dabintos" CITY="LT-"