POI=" Telefonas: +37067278976 - Smilteles.lt informacija" PT="21.062844900000073 55.9117581" STREET="Vytauto 25" CITY="LT-"