POI=" Telefonas: +37061270274 - Smilteles.lt informacija" PT="23.98500279999996 54.0159488" STREET="Vytauto g. 5" CITY="LT-"