POI=" Telefonas: +37068545511 - Smilteles.lt informacija" PT="21.25541941274105 55.64935016398449" STREET="klaipedos raj. Toleikiu k. Lenktoji 29" CITY="LT-"