POI=" Telefonas: +37061270286 - Smilteles.lt informacija" PT="23.980607400000054 54.0252125" STREET="Kaimynų g. 24, Druskininkai" CITY="LT-"