POI=" Telefonas: +37064270589 - Smilteles.lt informacija" PT="21.131893200000036 55.750605" STREET="Liepojos 216,Klaipeda, Lietuva" CITY="LT-"