POI=" Telefonas: +37067203462 - Smilteles.lt informacija" PT="21.082606800000008 56.0343931" STREET="Gulbių 6, Šventoji" CITY="LT-"