POI=" Telefonas: +37068648623 - Smilteles.lt informacija" PT="21.11744784589382 55.54013631549556" STREET="Ievos kalno 14A-3" CITY="LT-"