POI=" Telefonas: +37068648623 - Smilteles.lt informacija" PT="21.11743175263973 55.54008471464505" STREET="Ievos kalno 14A-12A" CITY="LT-"