POI=" Telefonas: +37060629970 - Smilteles.lt informacija" PT="21.073046500000032 55.9124446" STREET="kapsu gatve." CITY="LT-"