POI=" Telefonas: +37061692536 - Smilteles.lt informacija" PT="21.067643999999973 55.3744684" STREET="Preilos 21-2, Neringa" CITY="LT-"