POI=" Telefonas: +37068642840 - Smilteles.lt informacija" PT="21.076392800000008 55.9365301" STREET="Vytauto 157" CITY="LT-"