POI=" Telefonas: +37067236900 - Smilteles.lt informacija" PT="21.11819349999996 55.5390284" STREET="Ievos kalno g. 10" CITY="LT-"