POI=" Telefonas: +37046400880 - Smilteles.lt informacija" PT="21.142832 55.7150279" STREET="Liepų g. 48 A" CITY="LT-"