POI=" Telefonas: +37069988033 - Smilteles.lt informacija" PT="21.064495549182084 55.3738079914461" STREET="Preilos 8b " CITY="LT-"