POI=" Telefonas: +37068683667 - Smilteles.lt informacija" PT="23.968938900000012 54.0208515" STREET="liepų 2A" CITY="LT-"