POI=" Telefonas: +37068638375 - Smilteles.lt informacija" PT="21.005516052246094 55.30110851519261" STREET="Nagliu 1 - 2" CITY="LT-"