POI=" Telefonas: +37068638375 - Smilteles.lt informacija" PT="21.005494594573975 55.301169590505815" STREET="Nagliu 1 - 2 " CITY="LT-"