POI=" Telefonas: +37068569560 - Smilteles.lt informacija" PT="21.085596084594727 55.935813083211265" STREET="KlaipÄ—dos pl.74-2 Palanga" CITY="LT-"