POI=" Telefonas: +37061280351 - Smilteles.lt informacija" PT="21.0882568359375 55.472626905474996" STREET="Preilos 17-2" CITY="LT-"