POI=" Telefonas: +37061607119 - Smilteles.lt informacija" PT="21.1376953125 55.68377855290114" STREET="puodziu gatve" CITY="LT-"