POI=" Telefonas: +37065915896 - Smilteles.lt informacija" PT="21.07478141784668 55.93737550860162" STREET="Vytauto g. 155-1005, Palanga" CITY="LT-"