POI=" Telefonas: +37068538381 - Smilteles.lt informacija" PT="21.11743927001953 55.53965656539053" STREET="Ievos kalno 10" CITY="LT-"