POI=" Telefonas: +3706853838 - Smilteles.lt informacija" PT="21.1171817779541 55.540385049647924" STREET="Ievos kalno 10" CITY="LT-"