POI=" Telefonas: +37068538381 - Smilteles.lt informacija" PT="21.117267608642578 55.54026363654232" STREET="Ievos kalno g., 10" CITY="LT-"