POI=" Telefonas: +37069800684 - Smilteles.lt informacija" PT="21.11696720123291 55.5378838639842" STREET="Ievos Kalno g. 26" CITY="LT-"