POI=" Telefonas: +37068210067 - Smilteles.lt informacija" PT="20.998306274414062 55.309316194421264" STREET="G.D.Kuverto13a ir G.D.Kuverto15" CITY="LT-"