POI=" Telefonas: +37068630877 - Smilteles.lt informacija" PT="21.074094772338867 55.93761587614548" STREET="Vanagupes. g." CITY="LT-"