POI=" Telefonas: +37065078717 - Smilteles.lt informacija" PT="-52.38221347808838 39.33731270800883" STREET="Žemaičių g. 5" CITY="LT-"