POI=" Telefonas: +37067699219 - Smilteles.lt informacija" PT="-52.28380859375 39.46684005655353" STREET="Aušros g. 20" CITY="LT-"