POI=" Telefonas: +37067015540 - Smilteles.lt informacija" PT="21.088437273246115 56.02456315187042" STREET="LieknĊ³ g. 16 " CITY="LT-"