POI=" Telefonas: +37069917719 - Smilteles.lt informacija" PT="-52.11631000518799 39.27674445204745" STREET="Vytauto g. 146 , Palanga" CITY="LT-"