POI=" Telefonas: +37065797882 - Smilteles.lt informacija" PT="21.001508599999966 55.3012677" STREET="Kopų 5" CITY="LT-"