POI=" Telefonas: +37060062213 - Smilteles.lt informacija" PT="21.086310300000036 55.9130052" STREET="Kretingos g-ve. Palanga" CITY="LT-"