POI=" Telefonas: +37067699171 - Smilteles.lt informacija" PT="23.983041500000013 54.0269412" STREET="Aušros g." CITY="LT-"