POI=" Telefonas: +37060062213 - Smilteles.lt informacija" PT="21.086365200000046 55.9130402" STREET="Kretingos g. Palanga" CITY="LT-"