POI=" Telefonas: +37067234567 - Smilteles.lt informacija" PT="21.069930500000055 55.9167918" STREET="Piktuizio 3" CITY="LT-"