POI=" Telefonas: +37068835000 - Smilteles.lt informacija" PT="21.126250000000027 55.711656" STREET="Jūros g. 8A" CITY="LT-"