POI=" Telefonas: +37060713112 - Smilteles.lt informacija" PT="21.059587299999976 55.9203306" STREET="BirutÄ—s al. 15" CITY="LT-"