POI=" Telefonas: +37069874751 - Smilteles.lt informacija" PT="21.075224521179166 55.91550656971961" STREET="Dzūkų 10-2, Palanga" CITY="LT-"